Met pensioen kun je leuke dingen doen!

Je hebt van alles gedaan en meegemaakt, jarenlang gewerkt voor diverse werkgevers en misschien wel ondernemer (geweest). En dan ga je met pensioen. Dagelijks zelf bepalen wat je gaat doen. Zelf beslissen hoe lang de vakantie duurt, hoe laat je gaat eten en geen telefoontjes meer op het moment dat jij naar huis wil. En het maandelijkse salaris? Dat wordt automatisch iedere maand overgemaakt, levenslang, zonder zorgen hoeven te maken over werkloosheid of ziekte. Jij krijgt immers AOW en pensioen. Want pensioen is door de werkgever goed geregeld. Toch?  Maar weet jij eigenlijk hoe hoog jouw pensioen is en of je daar voldoende aan hebt? En wat is voldoende? Welke lasten heb je na pensionering?

AOW

AOW krijg je van de overheid. De hoogte is afhankelijk van of je alleen of samen bent, en hoeveel je hebt opgebouwd vanaf de leeftijd van 15 jaar. Ben je op latere leeftijd in Nederland komen wonen of ben je geëmigreerd en weer teruggekomen, dan wordt de AOW-uitkering in gekort.

Wat is pensioen?

Pensioen bouw je op via de werkgever. Tenminste, als de werkgever een pensioenregeling heeft. Het komt nog steeds voor dat werkgevers om uiteenlopende redenen géén pensioenregeling hebben voor het personeel. De Norm is een opbouw van 70% van het gemiddelde salaris dat je verdiend hebt. Velen halen de norm niet vanwege bijvoorbeeld  scheiding en/of wisseling van werkgever. 

Maar is het erg dat je de Norm niet haalt? Dat is afhankelijk van jouw eigen financiële situatie en wensen. Welke lasten lopen door, welke lasten kunnen of gaan wijzigen, wat is de levensstijl en wat wil je nog gaan doen? Het draait om wat jij nodig hebt om de lasten te betalen en om nog een leuk leven te leiden op de wijze dat jij dat wil. Jouw Norm. Naast het vaste inkomen uit AOW en pensioen heb je wellicht nog spaar- en beleggingstegoed, een lijfrente of overwaarde op in de woning waar het inkomen mee aangevuld kan worden.

De ene pensioenregeling is de andere niet. Er kunnen grote verschillen zitten in het type pensioenopbouw hoewel dit gaat veranderen. Wanneer de nieuwe pensioenregels worden goedgekeurd geldt vanaf 2023 alleen de beschikbare premieregeling als hoofdregeling.  Alle werkgevers die nu een middelloon- of eindloonregeling hebben moeten deze  uiterlijk op 31 december 2026 hebben omgevormd naar een beschikbare premieregeling.  Werkgevers die al een dergelijke regeling hebben moeten deze gaan aanpassen aan de nieuwe regels. Opgebouwde garanties tot op heden vervallen. Vooral voor de oudere werknemers heeft dit grote gevolgen. Welke gevolgen heeft de nieuwe pensioenregeling voor jou?

Pensioen is een levenslange uitkering die niet wijzigt. Ofwel, je krijgt de rest van je leven, iedere maand, hetzelfde bedrag uitgekeerd. Of je nu 68 jaar of 90 jaar bent. Hierbij houd ik even geen rekening met indexatie. Maar wil je dat wel? Het kan anders! Met pensioen kan je immers leuke dingen doen:

 • Pensioen vóór de officiële pensioenleeftijd van 67 of 68 jaar (gedeeltelijk) in laten gaan
 • Pensioen later in laten gaan dan de officiële pensioenleeftijd van 67 of 68 jaar
 • Hoog/laag pensioen: Gedurende bijvoorbeeld 5 of 10 jaar een hogere uitkering en daarna, levenslang, een lagere uitkering
 • Nabestaandenpensioen ruilen voor een hoger pensioen: Interessant voor alleenstaanden of wanneer de partner veel jonger is
 • Afkoop van een klein pensioen: Je ontvangt de waarde van dit pensioen. Een gering bedrag maar gunstiger dan bijvoorbeeld levenslang 10 per maand
 • Maximaal 10% van de contante waarde van het pensioen en lijfrente, onder inhouding van belasting, direct ter vrije besteding beschikbaar.

Beter zicht op je huidige én toekomstige situatie

Het is goed om inzicht te hebben in jouw pensioen en risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Waar sta je nu, welke keuzes heb je, en wat zijn de gevolgen van die keuzes op jouw situatie en wensen. Welke middelen en mogelijkheden heb je om situaties op te lossen? En hoe laat je de eventuele partner of kinderen achter? En hoe ziet jouw inkomen eruit bij arbeidsongeschiktheid? Ben je gescheiden of ga je scheiden? Heb je nog een aflossingsvrije hypotheek?

De benodigde informatie om inzicht te krijgen in jouw situatie bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid is beperkt en eenvoudig aan te leveren.

Jouw voordelen

 • Inzicht in je huidige en toekomstige financiële situatie
 • Je krijgt enkele oplossingen aangereikt
 • Wil je meer weten neem vrijblijvend contact op 

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. 

Bestaande_bouw

Hypotheken voor ZZP'er en ondernemers

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

 • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
 • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
 • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak