Woeker(beleggings)polis 

Een Woekerpolis is een verzekering waarbij de maandelijkse inleg door de verzekeraar wordt belegd in aandelen en/of obligaties. Doel was om een hoog rendement te maken en met het eindkapitaal de hypotheek af te lossen, of een maandelijkse lijfrente-uitkering aan te kopen vanaf pensioendatum.

Er werden rendementen van gemiddeld 8% per jaar voorgespiegeld, maar in werkelijkheid ging € 20 tot  € 30 miljard op aan kosten. Vandaar de naam woekerpolis. De verwachte eindkapitalen werden of worden niet bereikt door:

  • Hoge kosten die de verzekeraar inhoudt op de inleg en/of het jaarlijkse beleggingsrendement
  • Te hoge premies voor de overlijdensrisicodekking 
  • Die premies gaan vaak ieder jaar omhoog in plaats van omlaag
  • Provisies die de verzekeraar uit de poliswaarde haalt om aan de tussenpersoon te betalen
  • Meestal vallen de beleggingsresultaten tegen. Het rendement op beleggingen fluctueert en is nooit 8% per jaar.

Door de tegenvallende waardeopbouw kan je in de situatie komen dat je te weinig kapitaal opbouwt om de hypotheek af te lossen. Dit betekent dat je een hogere hypotheek overhoudt op de einddatum na 30 jaar. Afhankelijk van de rentestand op dát moment wellicht ook een hogere maandlast, bijvoorbeeld na pensionering. 

Wanneer jij een dergelijke polis hebt, is het nú een goed moment om te bepalen of en wat je er mee kunt doen. Het rendement op de polis kan goed zijn, maar als de beurzen  dalen, verlies je weer rendement. Heb je dan nog voldoende tijd om het verlies goed te maken? Om niet alsnog met een te hoge hypotheek te blijven zitten? Je kunt de waarde aflossen en bijvoorbeeld overgaan op een annuïteiten-, lineaire- en/of aflosvrije hypotheek. Ook dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen. 

Zorg voor inzicht in de huidige situatie en mogelijkheden.

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte/Holten

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak