We gaan uit elkaar

Als je gaat scheiden of de relatie beëindigd en een gezamenlijke woning hebt, kun je de hypotheek op 1 naam zetten. Een van de partners blijft wonen en de vertrekkende partner wordt Ontslagen uit Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA). Welke stappen neem je?

 1. Bepaal de waarde van de woning met bijvoorbeeld een taxatierapport
 2. Verdeel de over- of onderwaarde waarbij je rekening houdt met ingelegd eigen geld uit schenking, erfenis en/of spaargeld. Check bestaande onderlinge overeenkomsten om te bepalen wat er is afgesproken in het verleden
 3. Bepaal het uitkoopbedrag
 4. Ga naar een hypotheekadviseur en laat bepalen wat de mogelijkheden zijn (eigenlijk stap 1)
 5. Documenten op laten stellen en indienen bij de rechtbank of ondertekenen bij samenwoners
 6. Ontslag van de ex-partner aanvragen bij de geldverstrekker
 7. Na akkoord van de geldverstrekker ga je naar de notaris.

Samenlevingsvorm

De samenlevingsvorm is van belang bij het bepalen van het uitkoopbedrag.

 • Gemeenschap van goederen vóór 01-01-2018 of ongehuwd samenwonend:                        Beiden voor de helft (50/50) eigenaar van de woning en de hypotheek
 • Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 01-01-2018: Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven bij de partner van wie ze zijn. Heb jij een eigen woning? Dan behoud je de woning na de scheiding, tenzij anders geregeld.
 • Huwelijkse- of partnersschapsvoorwaarden: De verdeling is afhankelijk van onderlinge afspraken. Check de afspraken in jullie papieren.

Maandlasten

Houd er rekening mee dat de blijvende partner de volledige hypotheek- en overige woonlasten gaat betalen. Dit zorgt er voor dat de totale lasten omhoog gaan. Je deelt de kosten immers niet meer en bent alleen verantwoordelijk voor de betaling.

Belastingregels

Dit houdt in dat je het over te nemen hypotheekdeel moet aflossen met een annuïteiten- of lineaire hypotheek om hypotheekrenteaftrek te hebben. Oók als je nu een aflossingsvrij- of spaardeel hebt. De looptijd mag maximaal 30 jaar zijn. Behoud je een aflossingsvrij deel, dan loop je het risico dat je het recht op de renteaftrek verliest. Er zijn opties om de hypotheek passend te maken op jouw situatie. De daadwerkelijke keuzes en gevolgen zijn sterk afhankelijk van de huidige persoonlijke situatie en wensen.

De huidige hypotheekrente en rentevastperiode blijven ongewijzigd op de volledige hypotheek. Het is mogelijk om dit aan te passen maar dat kan leiden tot een boeterente. Het bedrag dat je bijleent voor de uitkoop van de vertrekkende partner, verbouwing en/of verduurzaming leen je tegen de huidige rente.

Vertrekkende partner en koop woning

De vertrekkende partner kan een woning kopen nadat de scheiding is ingeschreven bij de gemeente en/of is ontslagen uit de hypotheek door de notaris.

Enkele doen dit (begrijpelijk) toch eerder, maar je kunt dan nog niet passeren bij de notaris tot je gescheiden bent. Hier en daar is een uitzondering, maar dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

De Belastingdienst wenst dat je het te ontvangen bedrag van de uitkoop gebruikt voor de koop van de nieuwe woning. Doe je dit (deels) niet, dan heb je geen hypotheekrenteaftrek over dit bedrag.

Benodigde bescheiden

Je hebt diverse bescheiden nodig om de hypotheek op naam te zetten. Naast inkomensgegevens gaat het om een:

 • Ondertekende beëindigingsovereenkomst bij samenwoners

Bij een huwelijk om:

 • Echtscheidingsconvenant 
 • Vonnis van de rechtbank 
 • Bewijs inschrijving vonnis bij de gemeente
 • Concept akte van verdeling van de notaris

Tip!

Ga naar een financieel adviseur om te bepalen of woningbehoud mogelijk is, wat de gevolgen zijn en wat bijvoorbeeld de invloed van eventuele partneralimentatie is vóór je alle officiële bescheiden opstelt.

Ben je de vertrekkende partner dan kun je je laten informeren over de mogelijkheden voor aankoop van een nieuwe woning.

Wanneer je naar de financieel adviseur gaat ná het  opstellen van het convenant en het vonnis van de rechtbank en het blijkt dat jij niet kunt blijven wonen,  heb je een dingetje...

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. 

Bestaande_bouw

Hypotheken voor ZZP'er en ondernemers

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

 • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
 • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
 • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak