Lijfrente

In de jaren 80/90 was het populair om een aanvullend pensioen op te bouwen middels een lijfrenteverzekering. Heden ten dage is het nog steeds mogelijk om een lijfrente-voorziening in te regelen. ZZP'ers en werknemers zonder of een beperkte pensioenregeling kunnen een lijfrente-kapitaal opbouwen.

De zogenaamde jaarruimte bepaalt hoeveel je mag inleggen. Je mag dit bijvoorbeeld eenmalig of maandelijks doen en hebt er belastingvoordeel van. Met het op te bouwen kapitaal kun je vanaf de pensioendatum het inkomen verhogen. Dit kan tijdelijk gedurende minimaal 5 jaar of levenslang, en over de uitkering betaal je belasting welke de uitkerende bank of verzekeraar inhoudt. De daadwerkelijke invulling van de uitkering bepaal je op de pensioendatum.

Afhankelijk van de ingangsdatum van jouw lijfrentevoorziening heb je wellicht nog extra mogelijkheden zoals het eenmalig uit laten keren of een overbruggingslijfrente tot de ingangsdatum van het pensioen.

Wanneer je in de jaren 90 hebt meegedaan aan de spaarloon- en premiespaarregeling is de kans groot dat je een lijfrenteverzekering hebt.  

Wat kun je doen met een lijfrente?

Er zijn diverse mogelijkheden met een lijfrentekapitaal. Dit is vooral afhankelijk van wanneer deze is ingegaan.

Oud regime lijfrente uiterlijk ingegaan  vóór 16-10-1990 (periodieke inleg) of 01-01-1992 (koopsom)

  • Contante uitkering ineens met inhouding van belasting
  • Periodieke uitkering gedurende een bepaalde periode
  • Termijnen schenken aan de (klein)kinderen

Nieuw regime lijfrente ingegaan vanaf 01-01-1992 op basis van koopsom of maandelijkse/jaarlijkse inleg

  • Periodieke uitkering met een minimale duur vanaf 5 jaar vanaf ingang AOW
  • Periodieke uitkering met een minimale duur van 20 jaar + jaren vóór ingang AOW indien de lijfrente-uitkering ingaat vóór pensionering.

Lijfrente laten uitkeren

Je ontvangt doorgaans 3 - 6 maanden voor de einddatum een brief van de verzekeraar of bank. In die brief staat de opgebouwde waarde en de mogelijkheden. Je mag ook de mogelijkheden onderzoeken om de waarde over te laten maken naar andere partijen die een hogere rente = uitkering bieden.  Houd er rekening mee dat de uitkerende instantie tijd nodig heeft om de uitkering te kunnen verrichten. Begin op tijd om de uitkering te regelen, bij voorkeur wanneer je de informatie ontvangt. Dit zal je rust geven.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. 

Bestaande_bouw

Hypotheken voor ZZP'er en ondernemers

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak