Hypotheek voor ZZP'ers en ondernemers

De maximale hypotheek voor een ZZP'er, VOF of eenmanszaak wordt bepaald door de gemiddelde fiscale winst over de afgelopen drie kalenderjaren (2019 - 2021). Is deze winst in het laatste jaar lager dan het gemiddelde, is dit laatste jaar bepalend. De fiscale winst wordt ook wel bedrijfsresultaat genoemd. Het gaat om de winst vóór belasting, laten we zeggen Omzet -/- Kosten.

Er zijn echter diverse afwijkingen en alternatieven:

 • Het is mogelijk om vanaf 1 boekjaar (minimaal 6 maanden) een hypotheek aan te vragen
 • Inkomen uit loondienst voorafgaand aan het ondernemerschap kan worden meegenomen
 • Uit dezelfde branche waarin je nu onderneemt.

Mogelijkheid vanaf 1 of 2 kalenderjaren ondernemer:

 • Inkomen uit loondienst voorafgaand aan het ondernemerschap kan worden meegenomen of
 • Er wordt gerekend met 70% - 90% van de winst uit onderneming en/of
 • Je krijgt een rente-opslag op de hypotheekrente

Voor startende ondernemers is er nog een oplossing met de 3-2-1 methode. Dit betekent dat de winst uit het oudste jaar (2019) 1x meetelt, het middelste jaar (2020) 2x en het jongste jaar (2021) 3x. De uitkomst wordt gedeeld door 6 en je hebt de gemiddelde winst uit onderneming.

Houd er rekening mee dat niet alle geldverstrekkers dezelfde rekenmethode en acceptatiecriteria hebben. Ook de methode bij een hypotheek met en zonder NHG kunnen verschillen.

Inkomensverklaring Ondernemer

Bij een hypotheek met NHG heb je een Inkomens-verklaring Ondernemer nodig. Jouw inkomen moet worden vastgesteld en de cijfers van de onderneming moeten beoordeeld worden op bestendigheid. Hiervoor zijn 4 partijen aangewezen die dit mogen doen. Je kunt mij vragen om een eerste, gratis, toetsing uit te voeren vóór je kosten gaat maken. Uiteindelijk is de Inkomensverklaring noodzakelijk. Ook bij een hypotheek zonder NHG heb je in de meeste situaties de verplichte Verklaring nodig.

Medici

Ook voor medici, AIOS, ANIOS, apothekers, tandarts, huisarts, verloskundigen en fysiotherapeuten zijn er diverse mogelijkheden. Oók wanneer je geen vast dienstverband hebt, recent bent gestart als zzp'er of je hebt ingekocht in een maatschap. Er zijn enkele geldverstrekkers met afwijkend en ruimer beleid. 

Wat heb je nodig?

Als ondernemer moet je veel papieren aanleveren maar begin maar eens met:

 • Jaarcijfers van de afgelopen drie jaren
 • IB-aangiftes van de drie jaren

Met deze cijfers kan al een inschatting worden gemaakt wat de (on)mogelijkheden zijn. Heb je meerdere ondernemingen (BV, VOF) dan dien je van iedere onderneming de jaarcijfers aan te leveren. Dit is bedoeld om te bepalen of er geen schulden of financiële verplichtingen verborgen blijven. 

Ik heb veel ervaring met hypotheken en pensioen voor ondernemers en zzp'ers. Er is méér mogelijk dan je denkt, ook als de partner een vast inkomen heeft.

Pensioenvoorzieningen

Klein uitstapje, maar wel enorm belangrijk.

Als zzp'er ben je meestal zelf verantwoordelijk voor je pensioenvoorziening. Denk dus goed na over (de opbouw van) je pensioen en nabestaandenpensioen.

Op de pensioengerechtigde leeftijd heb je in ieder geval recht op een AOW-uitkering. Pensioen is voor veel mensen lager dan de eerdere maandelijkse inkomsten. Werknemers hebben daarnaast vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit is een uitkering voor nabestaanden. Als zzp’er moet je dit zelf regelen. Kijk goed of je nabestaanden de kosten kunnen blijven betalen als jij zou overlijden.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. 

Bestaande_bouw

Hypotheken voor ZZP'er en ondernemers

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

 • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
 • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
 • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak