Samenwonen/Trouwen

Voor je gevoel maakt het misschien veel uit of je gaat samenwonen, geregistreerd partnerschap aan gaat, of gaat trouwen. Als je maar gelukkig bent! Toch zijn er (financieel) grote verschillen. We lichten die graag toe. Hieronder vind je alvast vijf aandachtspunten.

De gezamenlijke woning

Koopwoning

Als je met een partner een woning koopt, word je beide vermeld in het koopcontract. Je tekent dus allebei bij de notaris en ontvangt de sleutel van de nieuwe woning. In de hypotheekakte staat vermeldt wie er verantwoordelijk is voor de hypotheek. Koop je samen, ben je uiteraard beide verantwoordelijk.

In een samenlevingsovereenkomst leg je afspraken vast over de eigen woning. Bijvoorbeeld over het betalen van de vaste lasten en de regeling bij relatiebeëindiging. Of over de verdeling van de (over)waarde bij verkoop. In principe koop je samen en wordt ieder 50/50 eigenaar. Dit betekent dat je ook 50/50 verantwoordelijk bent voor de hypotheek, en de overwaarde deelt.

Met een verblijvingsbeding regel je dat de langstlevende partner in de woning kan blijven wonen indien van de partners zou komen te overlijden. 

Als je getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen bent, ben je automatisch voor de helft eigenaar van de koopwoning. Heeft jouw partner de woning alleen gekocht? Dan zijn jouw rechten  afhankelijk van of je gehuwd bent vóór of ná 01-01-2018.

Heb je huwelijkse- of partnerschaps-voorwaarden op laten stellen bij een notaris? Dan zal in dat document vermeld staan wie (in welke mate) eigenaar is van de woning.

Bezittingen en schulden

Bij samenwonen zijn zaken die je samen koopt, gezamenlijk bezit. Bezittingen die je zelf hebt gekocht, of schulden die je alleen bent aangegaan (studielening), blijf je zelf eigenaar of schuldenaar van. Overigens moet je kunnen aantonen welke bezittingen van jou of jullie zijn. Houd daarom een goede administratie bij. Vaak staat dit ook als verplichting in het samenlevingscontract.

Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden de regels uit de wet (tenzij jullie bij de notaris iets anders hebben geregeld over jullie bezittingen en schulden). Welke regels er gelden, is afhankelijk van jullie trouwdatum.

Vóór 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?

Dan is er automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden van jou en je partner zijn van jullie samen. 

Na 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?

Dan geldt er automatisch een 'beperkte' gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven bij de persoon van wie ze zijn. Alleen de gezamenlijk aangekochte bezittingen en aangegane schulden vóór het huwelijk (eigen woning en hypotheek) vallen in de gemeenschap van goederen.

Heeft een van de partners méér eigen geld ingebracht dan de andere partner, of had deze wellicht al eens een eigen woning? Dan heeft dit fiscale gevolgen! Laat je hier goed over informeren en leg afspraken vast in een draagplichtovereenkomst en/of vergoedings-rechtovereenkomst.

Bij huwelijkse- of partnerschaps-voorwaarden gelden veelal de regels voor ongehuwd samenwonenden. Houd er rekening mee dat er (grote) verschillen kunnen zitten in de huwelijkse voorwaarden en welke gevolgen dit kan hebben bij de diverse levenssituaties.

Kinderen

Van een stel dat samenwoont en een kind krijgt, is alleen de moeder volgens de wet de (juridische) ouder. Zij heeft dan ook alleen het gezag. Als de vader dezelfde rechten en verantwoordelijkheden wil, dient hij het kind eerst bij de gemeente te erkennen. Daarna moeten jullie het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Wordt jouw kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan ben je allebei juridisch ouder en heb je samen het ouderlijk gezag over jullie kind. Hier wijkt de wet wat af ten opzichte van de situatie van geregistreerde partners. Is jullie kind  geboren vóór 1 april 2014? Dan moe(s)t de vader het kind eerst erkennen om juridisch ouder te worden.

Ongeacht binnen welke vorm je samenwoont geldt: ga je uit elkaar en heb je samen het gezag over de kinderen? Dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Je moet ook afspraken maken over de kinderalimentatie.

Erven

Bij samenwonen geldt dat je geen erfgenaam van elkaar bent, tenzij je dit in een testament hebt geregeld.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je automatisch elkaars erfgenaam. Middels een testament kan je een afwijkende begunstiging regelen. Bijvoorbeeld een Goed Doel opnemen, familiebezit aan jouw kant van de familie houden of iemands rechten beperken of geheel uitsluiten.  Dit is maatwerk en iedere wens is anders. Laat je goed informeren.

Over een erfenis ga je wellicht belasting betalen. De hoogte hangt af van of je volgens de (belasting)wet wel of geen partners bent.  De externe site Wie zijn partners voor de erfbelasting geeft hierover meer informatie. Daarnaast geldt er een vrijstelling welke afhankelijk is van de relatie met de overledene. 

Scheiden

Als je samenwoont hoef je voor de beëindiging van de relatie niet naar de rechter. In het samenlevingscontract staat wat je moet doen. Leg de afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Deze heb je nodig om bij de notaris en geldverstrekker de woning en hypotheek op naam te krijgen indien een van de partners in de eigen woning wil blijven wonen.

Ben je getrouwd en ga je uit elkaar? Dan heb je de rechter nodig om te scheiden. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap wanneer je beiden het ouderlijk gezag over de kinderen hebt.

Heb je een geregistreerd partnerschap en geen kinderen? Of wel kinderen maar niet beiden het ouderlijk gezag? In die gevallen kun je met behulp van een advocaat of notaris scheiden.

Je maakt afspraken over de eventuele partner- en kinderalimentatie, verdeling van opgebouwd pensioen, spaargeld, vermogen en schulden. Dit ook weer alleen voor zover je dit niet heb uitgesloten binnen je huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. 

Bestaande_bouw

Hypotheken voor ZZP'er en ondernemers

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak