Schenken/Erven

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?
Hoeveel je belastingvrij mag schenken ligt aan je relatie met de ontvanger. Voor 2021 gelden onderstaande bedragen:

Belastingvrij schenken aan kind
In 2021 mag je je zoon en/of dochter maximaal € 6.604 belastingvrij schenken ter vrije besteding.

Ouders mogen kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig maximaal € 26.881 schenken ter vrije besteding in 2021. Wordt de schenking voor een studie gedaan, dan mag eenmalig  maximaal € 55.996 worden geschonken.

Je mag in 2021 eenmalig maximaal € 105.302 belastingvrij schenken voor aankoop van een woning, aflossen van de hypotheek en/of woningverbetering en verduurzaming.

Maak je gebruik van de eenmalige vrijstelling voor een verhoogde schenking, dan mag je in hetzelfde jaar niet nog eens gebruik maken van de jaarlijkse vrijstellingen.

Je mag maximaal € 3.244 belastingvrij schenken aan het kleinkind, (groot)ouders, broer/zus, neef/nicht en andere familieleden en derden.

Schenkbelasting 2021
Uiteraard mag en kan je een hoger bedrag schenken dan de vrijstelling. Houd er dan rekening mee dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. De hoogte van de belasting varieert van 10%-40% en is afhankelijk van de relatie met de schenker.

De ontvanger van de schenking moet aangifte van de schenking doen. Dit moet vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar van de schenking. 

Erven

Vrijstelling erfbelasting
Wanneer je een erfenis ontvangt kan het voorkomen dat je (helaas) ook erfbelasting moet betalen. Deze erfbelasting heeft dezelfde tarieven als de schenkbelasting. Er is een vrijstelling van toepassing welke afhankelijk is van de relatie met de overledene.

Wie zijn partners voor de erfbelasting?
Je bent partners voor de erfbelasting als je getrouwd bent, of geregistreerd partner of samenwonend bent. Ook hier moet je voldoen aan een aantal voorwaarden! Partners tellen als 1 persoon voor de berekening van de vrijstelling en belasting.

Heb jij al een testament?

Met een testament regel je wat er met de bezittingen en schulden gaat gebeuren na jouw overlijden.

In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële, medische en persoonlijke zaken  regelt als je dit zelf niet meer kunt. Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Het is ook mogelijk om alleen voor  financiële zaken een volmacht op te stellen. 

Het levenstestament geldt tijdens het in leven zijn!
Wat er moet gebeuren na jouw overlijden regel je in een testament.

Wat zijn goede redenen om een testament op te stellen?
In het wettelijk erfrecht is vastgelegd wie jouw bezittingen en schulden krijgen na jouw overlijden. Heb je niets geregeld? Dan worden de echtgenoot of echtgenote (of geregistreerde partner) samen met de kinderen de erfgenamen. Voor veruit de meeste mensen zal dit ook gewenst zijn, maar er is vaak meer te regelen dan dat alleen.

Voor een andere verdeling van jouw nalatenschap ga je naar de notaris voor een testament. Maar er zijn nog andere redenen waarom een testament wenselijk kan zijn. Je kunt nabestaanden (deels) uitsluiten of bepaalde bezittingen aan een ander laten toe  komen. Denk hierbij aan familiebezit wat je graag aan "jouw" kant van de familie wilt houden, en niet wil laten vererven naar de "koale kante". Je kunt ook vastleggen hoe het na het overlijden verder moet met de onderneming. Wie krijgt de zeggenschap over het bedrijf? Goede doelen benoemen in een testament komt ook steeds vaker voor.

Hoe weet je dat er een testament is?
Wensen veranderen en een testament kun je aanpassen. Het laatst gemaakte is het geldige testament. Als je een testament opmaakt wordt dit opgeslagen in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Hierin staat de datum van het opmaken van het testament en de notaris die het heeft opgesteld. Vervolgens kunnen de nabestaanden contact opnemen met de betreffende notaris om inzage in het testament te krijgen.

Wat kost een testament?
De inhoud van een testament is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de wensen. Een advies van de notaris is onmisbaar. Het testament moet namelijk zo goed mogelijk op jouw persoonlijke situatie worden afgestemd. De kosten variëren van € 200 - € 750 of meer. Voor complexere situaties zal de notaris meer tijd moeten investeren in het bepalen van de situatie en advies.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. 

Bestaande_bouw

Hypotheken voor ZZP'er en ondernemers

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt de meeste daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Nog iets niet duidelijk? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een
energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling)
overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Bekijk alle financiële begrippen

Stuur een mail naar
John@­jpfinancieeladvies.nl

Gevestigd te
Raalte

Maatwerk nodig?
Doortastend advies?
Mogelijkheden weten?

JP Financieel  Advies

Om te bepalen wat de consequentie van jouw keuze is, moet je inzicht hebben. Als je inzicht hebt in de huidige situatie, creëer je overzicht. Door inzicht en overzicht krijg je rust, en kunnen er weloverwogen beslissingen worden genomen om jouw wens en de toekomstige situatie in te vullen. 

© Copyrights

Openingstijden

Maandag - vrijdag
09.00 - 17.30
's Avonds op afspraak